Vores spidskompetencer

CTS anlæg

Vi har været Trend system hus siden 1997, og er derfor et af de få firmaer der har været med helt fra starten. Vi kan derfor klare alle Trend opgaver, gamle som nye. Med et Trend CTS anlæg har man det fulde overblik over alle tekniske anlæg i bygningen, hvorved Komforten og energiforbruget kan følges nøje.

Bygningsautomatik

Vi har i gennem tiden sat mange standalone styringer op rundt omkring i Danmark. Specielt i boligforeninger og kommunale bygninger. Da alle styringerne er forberedt for CTS, har kunden efterfølgende tit valgt denne løsning.

IHC styring

Der er blevet bygget mange arkitekttegnet huse rundt om i Danmark. I den forbindelse har vi hjulpet mange installatører med at projekter og programmer disse styringer, da de tit er meget komplekse. Specielt når der er lysdæmpning sammen med sluk-alt funktion, B&O fjernbetjening, IHC alarm og flere controller i samme installation.

Brand- og røgventilation

Vi har igennem mange af vores store projekter været samlingspunktet for hele brandstrategien. Vi har stået for at alle brandtekniske installationer har kunnet snakke sammen. Via vores grænsefladeprogram har vi på alle sagerne kunne levere et komplet anlæg der virker første gang.

System integrering

EIB, LON, MBUS, MODBUS, BACNET, TCP-IP og MPBUS, Hvem har da styr på alle disse standarter. Det har vi. Problemerne opstår hurtig når anlæg leveret af forskellige leverandører ikke virker samen. Kunden står tit som taberen i dette spil. Med os som system integrator, påtager vi os det fulde ansvar.

Rådgivning

En af vores spidskompetencer er at rådgive kunder og bygherrerådgivere. Vi bruger meget tid på samtaler og gennemlæsninger af udbuds- og udførelsesbeskrivelser. Da vores arbejde består i at samle alle trådene i de tekniske installationer, er vi også dem der kan se om grænsefladerne er rigtige.

Fejlfinding

Da vi i vores dagligdag er dem der skal få alle de tekniske installationer til at virke sammen i en bygningen, er vi også dem der kan fejlfinde dem. Derfor er det meget hurtigere at vi påpeger hvor/hvad der er fejlen, end at kunden selv ringer rundt til de mange fag der indgår i hans installation.

24/7 Support

Partnerskab

For at vi kan tilbyde en bred løsning overfor vores kunder, har vi valgt nogle sammenarbejdspartner. Disse er valgt ud fra at de har den samme kundepolitik og omhu som os. Vi kan derfor tilbyde en totalløsning over for vores kunder, så de får en komplet og samlet løsning der virker.